MAAK JIJ HET VERSCHIL IN JOUW WIJK?

In de Gezonde Wijk van de Toekomst investeren stakeholders uit sport, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid samen met de inwoners in een gezonde(re) leefstijl en een sterker aanbod om te sporten en bewegen.

De Gezonde Wijk van de Toekomst (GWT) is een project in de gemeente Venlo waarbij partners samenwerken om de leefstijl van de inwoners van wijken en dorpen te verbeteren. Een aanjagende rol is weggelegd voor de basisschool in de wijk of dorp. De participerende basisscholen zijn zogeheten Gezonde Basisscholen van de Toekomst (GBT). Het project wordt als pilot uitgevoerd in vier wijken/dorpen: Op de Heide (Tegelen), Vastenavondkamp (Blerick), Velden en Lomm. Met de Gezonde Wijk van de Toekomst geeft Venlo invulling aan het Lokale Sportakkoord.

Voor de vier Gezonde Wijken van de Toekomst zijn voor de periode 2021-2023 de volgende zeven ambities geformuleerd:

1

Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten.

2

Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de vier wijken wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl.

3

Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven.

4

Versterken duurzame en vitale gezonde sportverenigingen, gelieerd aan de vier wijken.

5

Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie).

6

Iedere wijk krijgt een Venlose topsporter als inspirerende ambassadeur.

7

Minder conflicten en minder seksueel misbruik bij sportverenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is.

Tegengaan voedselverspilling

Een gezonde leefstijl heeft betrekking op voldoende sporten en bewegen, gezonde voeding, voldoende slaap en een goede balans tussen werk/school en vrije tijd. In het kader van gezonde voeding wil GWT ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van voedselverspilling. Dat willen we koppelen aan educatie over gezonde voeding bij basisschoolleerlingen. Eén van de denkrichtingen is dat de deelnemende scholen de beschikking krijgen over kookfaciliteiten. Daarmee zouden leerlingen onder begeleiding voedsel dat bijna over datum is van supermarkten en restaurants kunnen bereiden tot een gezonde maaltijd voor inwoners van de wijk of het dorp. Die maaltijden kunnen in een schoollokaal dat is omgebouwd tot een ‘restaurant’, worden uitgeserveerd. Leerlingen trainen op deze wijze vaardigheden als koken, gastheer/gastvrouw, communicatie en marketing, uitserveren eten en rekenen. De werkgroep onderwijs buigt zich in het voorjaar van 2021 over de denkrichtingen en ideeën.

Kinderen die beter in hun vel zitten, presteren beter

Doel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.

Vreedzame wijk

De Gezonde Wijk van de Toekomst zoekt de aansluiting met de Vreedzame Wijk. Het doel van de Vreedzame Wijk is het realiseren van een gezamenlijke pedagogische visie bij alle betrokken jeugdvoorzieningen in de wijk, op basis waarvan kinderen zelf een bijdrage gaan leveren aan een veilig, positief sociaal klimaat in de wijk. Doelgroep zijn alle jeugdigen in de wijk tussen de 2-18 jaar.