MAAK JIJ HET VERSCHIL IN JOUW WIJK?

In de Gezonde Wijk van de Toekomst investeren stakeholders uit sport, bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid samen met de inwoners in een gezonde(re) leefstijl en een sterker aanbod om te sporten en bewegen.

Jaarverslag 2021 Lokaal Sportakkoord Venlo

Het Jaarverslag 2021 van Lokaal Sportakkoord Venlo is beschikbaar. Het heeft de vorm gekregen van een interactieve infographic waarin partners, procesbegeleiders en de Stuurgroep in woord en beeld vertellen wat zij hebben gedaan en gerealiseerd in 2021 en wat hun ambities en verwachtingen zijn voor 2022.

De Gezonde Wijk van de Toekomst (GWT) is een project in de gemeente Venlo waarbij partners samenwerken om de leefstijl van de inwoners van wijken en dorpen te verbeteren. Een aanjagende rol is weggelegd voor de basisschool in de wijk of dorp. De participerende basisscholen zijn zogeheten Gezonde Basisscholen van de Toekomst (GBT). Het project wordt als pilot uitgevoerd in vier wijken/dorpen: Op de Heide (Tegelen), Vastenavondkamp (Blerick), Velden en Lomm. Met de Gezonde Wijk van de Toekomst geeft Venlo invulling aan het Lokale Sportakkoord.

Voor de vier Gezonde Wijken van de Toekomst zijn voor de periode 2021-2023 de volgende zeven ambities geformuleerd:

1

Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten.

2

Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de vier wijken wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl.

3

Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven.

4

Versterken duurzame en vitale gezonde sportverenigingen, gelieerd aan de vier wijken.

5

Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie).

6

Iedere wijk krijgt een Venlose topsporter als inspirerende ambassadeur.

7

Minder conflicten en minder seksueel misbruik bij sportverenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is.

Hoe is het Lokaal Sportakkoord Venlo georganiseerd?

De zeven ambities van het Lokaal Sportakkoord Venlo zijn ondergebracht in vier werkgroepen:

1. Werkgroep De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Procesbegeleider: Claudia Smeets, c.smeets@venlo.nl

2. Werkgroep sportverenigingen
Procesbegeleider: Sharon Rijk, s.rijk@venlo.nl en Henri Elbersen, h.elbersen@venlo.nl

3. Werkgroep gezonde werkvloer
Procesbegeleider: Nicole Nijholt, info@nijholtacademy.nl

4. Werkgroep seniorenparticipatie
Procesbegeleider: Imke Bourgonje, i.buskens@venlo.nl 

Heeft u een idee of wilt u aansluiten bij een van de werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met de procesbegeleider van de betreffende werkgroep.

Kinderen die beter in hun vel zitten, presteren beter

Doel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.

Procedure aanvraag uitvoeringsgelden

Het Lokaal Sportakkoord Venlo krijgt uitvoeringsgelden van het ministerie van VWS. Alleen de vier werkgroepen van het lokaal sportakkoord kunnen aanvragen hiervoor indienen. Die worden via de projectleider voorgelegd aan de Stuurgroep, die een besluit neemt over de toekenning van de uitvoeringsgelden.