Gezonde basisschool van de toekomst

De werkgroep gezonde basisschool van de toekomst maakt werk van 2 ambities van het Lokaal Sportakkoord Venlo.

Ambitie: Jeugd in de basisschoolleeftijd eet gezonder, drinkt meer water, beweegt meer, heeft een gezonder gewicht en ook minder conflicten

Deze ambitie wordt uitgevoerd op de basisscholen in de vier wijken. Zij gaan werken volgens het principe van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school en mogelijk ook in een naschools aanbod worden aangeboden. Denk hierbij aan:

  • gezondheidseducatie
  • gezondheidsbevordering
  • veilige schoolomgeving
  • voldoende onderwijstijd, sport, beweging, ontspanning, cultuur
  • aandacht voor leefstijl, gezonde voeding en gezonde maaltijdvoorzieningen

Lees verder

Ambitie: Tegengaan voedselverspilling en stimuleren gezonde voeding(educatie)

De praktijk leert dat supermarkten en restaurants wekelijks voedsel weggooien, omdat het over datum is c.q. dreigt te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel winst te boeken als het gaat om gezond eten in huishoudens. En ten derde maken scholen zich sterk voor educatie als het gaat om gezonde voeding.

In het ecosysteem van de Gezonde Wijk van de Toekomst brengen we deze drie aspecten samen. De Gezonde Basisscholen van de Toekomst gaan actief aan de slag met gezonde voeding. Eén van de denkrichtingen is dat iedere school kooffaciliteiten krijgt en dat een leeg liggend lokaal wordt ingericht als ‘mini restaurant’. Leerlingen zouden onder begeleiding voedsel dat bijna over datum is van supermarkten en restaurants kunnen bereiden tot een gezonde maaltijd voor inwoners van de wijk of het dorp. Leerlingen trainen op deze wijze vaardigheden als koken, gastheer/gastvrouw, communicatie en marketing, uitserveren eten en rekenen. De werkgroep onderwijs buigt zich in het voorjaar van 2021 over de denkrichtingen en ideeën.

Claudia Smeets
(procesbegeleider werkgroep Gezonde Basisschool van de Toekomst)
c.smeets@venlo.nl