Gezonde werkvloer

De werkgroep gezonde werkvloer focust zich op de volgende ambitie van het Lokaal Sportakkoord Venlo:

Ambitie: Duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven in de vier wijken wordt vergroot door een gezonde(re) leefstijl

Gezonde en fitte werknemers hebben vaak meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Ze zijn duurzamer inzetbaar en kosten de werkgever minder aan ziektekosten. Een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag aan directe en indirecte kosten: loondoorbetaling, arbodienstverlening, de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Steeds meer bedrijven en organisaties willen daarom werk maken van de gezondheid en leefstijl van hun medewerkers.

Stakeholders op het gebied van gezonde(re) leefstijl (sport en bewegen, voeding, slaap, mentale belastbaarheid) gaan samen bekijken hoe ze de inwoners van de twee wijken en twee dorpen fitter, gezonder en vitaler kunnen laten leven. Insteek is dat hun duurzame inzetbaarheid wordt vergroot of dat ze meer perfectief op een baan of leerwerkplek hebben omdat ze een betere leefstijl hebben.

Ellen Bongers
(procesbegeleider werkgroep gezonde werkvloer)
e.bongers@venlo.nl