Nationaal Sportakkoord

De toenmalige minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties sloten eind 2018 het Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Met dit Nationaal Sportakkoord worden de perspectieven verenigd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)/Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF met betrekking tot de sport in Nederland. Deze drie partijen onderschrijven dat sport en bewegen van grote waarde is voor individuen en voor de samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben de partners landelijk zes ambities geformuleerd:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. In iedere gemeente mogen partners zelf de keuze maken waar ze zich in het Lokaal Sportakkoord op richten. Ze hoeven dus niet dezelfde zes ambities of zes onderwerpen te kiezen die landelijk zijn gekozen. Het mogen meer of minder en andere ambities zijn. In de gemeente Venlo is de keuze gemaakt voor een pilot met de Gezonde Wijk van de Toekomst. Venlo legt daarmee ook nadrukkelijk een verbinding met het Nationaal Preventieakkoord. Dit Akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Door beide Akkoorden te combineren, ligt de focus op de leefstijl en gezondheid van inwoners van de wijken en dorpen die deelnemen aan het project.