Procedure

Procedure aanvraag uitvoeringsgelden
Het Lokaal Sportakkoord Venlo krijgt uitvoeringsgelden van het ministerie van VWS. Alleen de vier werkgroepen van het lokaal sportakkoord kunnen aanvragen hiervoor indienen. Die worden via de projectleider voorgelegd aan de Stuurgroep, die een besluit neemt over de toekenning van de uitvoeringsgelden.