Seniorenparticipatie

De werkgroep seniorenparticipatie geeft invulling aan de volgende ambitie van het Lokaal Sportakkoord Venlo:

Ambitie: Senioren hebben hogere participatie aan wijkactiviteiten en ervaren meer kwaliteit van leven

Venlo heeft de ambitie om in 2025 de gemeente met de meest actieve en fitte inwoners van Nederland te zijn. In die ambitie staat nadrukkelijk omschreven: actief. Dat wordt vertaald als: participeren in het verenigingsleven en sociaal-maatschappelijk leven. In de Gezonde Wijk van de Toekomst projecteren we deze ambitie op de leeftijdsgroep 70+. We willen in 2023 de participatie aan wijkactiviteiten vergroten. Hiervoor wordt in 2021 een 0-meting uitgevoerd onder 70-plussers in de twee wijken en twee dorpen. Dezelfde meting zal in 2023 opnieuw worden uitgevoerd. In de wijkpeiling zal worden ingezoomd op deelname aan activiteiten binnen de wijk als ook activiteiten in de gemeente Venlo. Activiteiten moeten in dit kader worden gezien als aanbod op het gebied van sport/bewegen, cultuur, hobby, evenementen, en contacten met buren.

In de wijkpeiling in 2021 en 2023 zullen we de 70-plussers ook vragen naar hun kwaliteit van leven. Uitgangspunt is dat ook het gevoel van meer kwaliteit van leven in 2023 is toegenomen.

Imke Bourgonje
(procesbegeleider werkgroep seniorenparticipatie)
i.buskens@venlo.nl