Sportverenigingen

De werkgroep sportverenigingen buigt zich over 2 ambities van het Lokaal Sportakkoord Venlo.

Ambitie: Versterken duurzame en vitale sportverenigingen, gelieerd aan de vier wijken

Vrijwilligers van sportverenigingen en inwoners van de wijk met interesse om (bestuurlijk) betrokken te zijn bij een sportvereniging krijgen de gelegenheid om opleidingen te volgen. Hiervoor worden vouchers beschikbaar gesteld. Ook huidige bestuursleden krijgen de mogelijkheid om een verdiepende opleiding te volgen. Het beschikbaar stellen van vouchers gebeurt in samenspraak met de adviseur lokale sport. Door in de wijk potentieel kader te werven en bestaand kader verder te scholen, willen we bijdragen aan duurzame en vitale sportverenigingen.

Lees verder

Ambitie: Minder conflicten, minder pesten en minder seksueel misbruik bij sportverenigingen door de proactieve inzet van het project de sociaal veilige vereniging, zodat sporten leuker, veiliger en zorgeloos is

Sporten en bewegen in een sociaal veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Die vanzelfsprekendheid komt echter niet vanzelf en heeft binnen de sportvereniging aandacht nodig. Verenigingen in de twee wijken en twee dorpen kunnen hulp krijgen in het opzetten van beleid rondom voorkoming van seksueel misbruik, pesten, conflicten, enz, zodat kinderen uit de wijk in een sociaal veilige omgeving hun sport kunnen uitoefenen.

Door het thema sociale veiligheid bij leden en wijkbewoners onder de aandacht te brengen, creëren de verenigingen betrokkenheid en steun om vervelende zaken, zo mogelijk, buiten de deur te houden. Verder weten ze hoe ze adequaat moeten handelen als ze, ondanks alle maatregelen, toch te maken krijgen met onacceptabel gedrag binnen hun vereniging.

Sharon Rijk
(procesbegeleider werkgroep sportverenigingen)
s.rijk@venlo.nl

Henri Elbersen
(procesbegeleider werkgroep sportverenigingen)
h.elbersen@venlo.nl